05/10-2014

Yannie var til Schweiss spor prøve og hun klar sig godt i 20 timer / 1000 m
Ulvedal Plantage